Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep Hair Zone by Martyna Bryk – sklep internetowy dostępny jest pod adresem https://martynabryk.pl/sklep/ Sklep internetowy oferuje sprzedaż produktów z możliwością składania zamówień online. Wszystkie materiały umieszczone na stronie Sklepu internetowego tj. zdjęcia, treść, materiały graficzne są tylko i wyłącznie własnością firmy Salon Urody Martyna Bryk i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie jest zabronione.

Dane sklepu internetowego (Sprzedawca) / Kontakt ze sklepem:
Adres pocztowy:
Salon Urody Martyna Bryk
Ul. Armii Krajowej 11 lok 30.
09-410 Płock
Tel. 24 266 64 77
e-mail: salon@martynabryk.pl
NIP: 774 10 89 793
REGON: 661 422 900

Biuro obsługi klienta
24 266 64 77
salon@martynabryk.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Znaczenie pojęć użytych w niniejszym regulaminie

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Konsument – jest to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze sklepem Hair Zone by Martyna Bryknie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Rejestracja – dzięki rejestracji dane klienta zachowywane są w Bazie Danych Sklepu internetowego Hai Zone by Martyna Bryk. Rejestracja umożliwia klientowi śledzenie swojej historii zamówień, składanie zamówień w sklepie internetowym, dostęp do panelu klienta. Podczas procesu rejestracji klient musi podać unikatowe hasło, które znał będzie tylko on. Proces jest w pełni bezpieczny, ponieważ jest szyfrowany protokołem https. Udostępnienie hasła osobom trzecim grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi, za które odpowiada  wyłącznie Klient.

Logowanie – umożliwia klientowi zalogowanie się do panelu Klienta po uprzedniej rejestracji w systemie sklepu internetowego. Po zalogowaniu klient ma możliwość podglądu sowich zamówień oraz może sprawdzić status swojego zamówienia.

Koszyk – jest to element Sklepu internetowego Hair Zone by Martyna Bryk, do którego trafiają wszystkie produkty, które Klient doda do koszyka. W każdej chwili Klient ma możliwość sprawdzenia produktów w koszyku i przeprowadzać takie operacje jak: zmiana ilości produktów, usunięcie produktów z koszyka, przejście do Procesu Zakupu.

Proces zakupu – w momencie gdy Klient chce zamówić wybrane produkty z koszyka, musi przejść do procesu zakupu. W procesie tym Klient musi dokładnie sprecyzować takie szczegóły jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, sposób dostawy itp. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w Sklepie internetowym, dane do wysyłki uzupełniane są automatycznie z możliwością ich edycji.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Newsletter – jest to inaczej elektroniczna gazetka tworzona przez Sklep Hai Zone by Martyna Bryk, w której przeważnie umieszczane są informacje o aktualnych promocjach, ofercie itp. Newsletter otrzymują wyłącznie Klienci, którzy zapisali się do niego poprzez formularz na stronie Kklepu internetowego. W każdej chwili Klient może zrezygnować z newslettera.

Pliki Cookies (ciasteczka) – są to pliki konfiguracyjne ułatwiające Klientowi korzystanie ze Sklepu internetowego. Nie mają one niekorzystnego wpływu na komputer oraz danych znajdujących się na nim. Klient może nie zaakceptować polityki plików cookies, jednak aby korzystać ze sklepu musi w takim wypadku odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę internetową.

Minimalne wymagania techniczne

Aby użytkownik mógł korzystać ze Sklepu internetowego Hair Zone by Martyna Bryk musi spełniać minimalne wymagania techniczne do których należą:

 • posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu
 • posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript, Cookies, ActiveX, appletów Java.
 • posiadanie aktywnego konta emailowego

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. Sklep internetowy Hair Zone by Martyna Bryk umożliwia Klientom założenie konta poprzez rejestrację oraz logowanie do systemu po założeniu konta w Sklepie internetowym. Logowanie oraz Rejestracja znajduje się pod adresem https://martynabryk.pl/moje-konto/
 2. Po zalogowaniu się Klient ma dostęp do pełnej funkcjonalności sklepu internetowego.
 3. Za rejestrację Sklep internetowy Hair Zone by Martyna Bryk nie pobiera żadnych opłat.
 4. Do dokonywania zakupów nie jest wymagana rejestracja. Można składać zamówienia bez rejestracji konta w sklepie internetowym. Bez rejestracji Klient nie ma możliwości sprawdzenia swoich historii zamówień, statusu zamówienia, dodawać produktów do ulubionych itp.
 5. Klient zarejestrować się może w dowolnej chwili wykorzystując do tego odpowiedni przycisk umieszczony na stronie sklepu lub skorzystać z odnośnika podczas składania zamówienia.
 6. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym, Klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, w którym musi podać aktywny adres email, unikalne hasło, oraz zaakceptować niniejszy regulamin. Dodatkowo Klient musi zaznaczać opcję wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Po prawidłowym wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”. Po chwili na podany przez Klienta adres email zostanie wysłana wiadomość wygenerowana automatycznie przez Sklep internetowy Hair Zone by Martyna Bryk z informacją o potwierdzeniu rejestracji w sklepie.
 8. Po zatwierdzeniu rejestracji Klient może zalogować się na swoje konto używając do tego adresu email oraz hasła, podanego podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.
 9. Klient, który zarejestrował się w Sklepie internetowym w każdej chwili bez podania przyczyny może odstąpić od zawartej umowy. Aby odstąpić od umowy Klient musi przesłać na adres salon@martynabryk.pl lub adres pocztowy zawarty w § 1 „Dane Sklepu internetowego” oświadczenie, żądania usunięcia Konta Klienta z Bazy Danych Sklepu internetowego Hair Zone by Martyna Bryk. W oświadczeniu Klient musi podać również adres email, na który zarejestrowane jest Konto.
 10. Hair Zone by Martyna Bryk może odstąpić od umowy o świadczeniu usługi Konta Klienta z 14 dniowym okresem wypowiedzenia w momencie gdy:
 11. Klient podczas korzystania ze Sklepu internetowego narusza jego przepisy prawa lub postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 12. Klient narusza prawa osób trzecich
 13. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego wpływa niekorzystanie na jego funkcjonowanie
 14. Przesyłanie przez Klienta niezamówionej informacji handlowej tzw. spamu
 15. Sklep internetowy Hair Zone by Martyna Bryk może złożyć oświadczenie o wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta, które prześlę do Klienta za pośrednictwem poczty internetowej na adres poczty Klienta zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 16. Wypowiedzenie lub też rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron o świadczeniu usługi Konta Klienta będzie miało skutek zablokowania oraz usunięcia Konta Klienta z Bazy Danych Sklepu internetowego.
 17. Jeżeli którakolwiek ze stron wypowie lub rozwiąże umowę o świadczeniu usługi Konta Klienta nie wpłynie na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3 Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może zamawiać wystawione produkty w Sklepie internetowym Hair Zone by Martyna Bryk 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Warunkiem udanej transakcji jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, który Klient musi potwierdzić przed złożeniem zamówienia. Niezaakceptowanie regulaminu spowoduje, że wykonanie transakcji będzie nie możliwe.
 3.  Dane w wypełnianym formularzu muszą być poprawne oraz prawdziwe. Nie dostosowanie się do tego podpunktu regulaminu spowoduje, że zamówienie nie będzie zrealizowane. Sklep internetowy Hair Zone by Martyna Bryk nie ponosi odpowiedzialności za źle wypełniony formularz.
 4. Aby poprawnie przejść proces zamówienia, należy dodać wybrane produkty do koszyka, poprawnie wypełnić formularz zamówienia, wybrać metodę płatności oraz sposób wysyłki, zaakceptować niniejszy regulamin i potwierdzić przyciskiem złożenie zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres mailowy Klienta zostanie wysłana informacja, dotycząca zakupionego produktu.
 6. Umowa sprzedaży między Kupującym a Sklepem zawierana jest w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta.
 7. Po dodaniu produktów do wirtualnego koszyka Sklepu, Klient podczas robienia zakupów może przeglądać oraz modyfikować zawartość swojego koszyka.
 8. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy, link z dostępem do materiału szkoleniowego zostanie udostępniony po wpłacie niezależnie od pory dnia, dnia tygodnia, święta.
 9. Zamówienia realizowane (wysyłane) są jako link do materiału z dostępem czasowym na podany email. Sprzedawca nie odpowiada za błędnie podany adres email przez Kupującego, za problemy techniczne po stronie Klienta i weryfikację danych wysyłkowych podanych przez Klienta. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu weryfikacji i złożenia reklamacji.
 10. Klient może zmodyfikować swoje zamówienie do momentu wysyłki online emaila z linkiem do materiałów. (Link do materiałów wysyłany jest automatycznie w chwili dokonania zakupu). Wszystkie informacje dotyczące realizacji zamówienia Klient otrzyma drogą mailową. Po zrealizowaniu zamówienia Klient, który dobrowolnie wyraził zgodę do natychmiastowego korzystania z materiału i oznaczył zgodę na odstąpienie od możliwości 14 dniowego okresu rezygnacji nie może zrezygnować z zakupu
 11. Za dostęp czasowy do materiału szkoleniowego istnieje możliwość wyłącznie płatności online. Inne metody płatności nie są możliwe z uwagi na charakter świadczonych usług droga online.

§ 4 Zwrot kupionych produktów

 1. Rozwiązanie umowy na zakupione usługi następuje z chwilą zakończenia okresu na jaki została ona zawarta przez użytkownika.
 2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zawartej na odległość, o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany w formularzu adres email – lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem https://martynabryk.pl/wp-content/uploads/2020/09/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez właściciela serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta).
 4. Korzystanie z darmowego konta serwisu jest bezterminowe, użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dostępu do serwisu i jego usług w dowolnym terminie. Usunięcie konta jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z nami. Na wniosek klienta wysyłamy mailową prośbę o potwierdzenie usunięcia danych.
 5. Usunięcie przez Hair Zone by Martyna Bryk, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług przez Hair Zone by Martyna Bryk staje się technicznie niemożliwe i jest równoważne z nieodwracalnym usunięciem konta tego Użytkownika. 

§ 5 Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować do Administratora Serwisu wszelkie pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów na adres mailowy: salon@martynabryk.pl
 2. Reklamacje dotyczące usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres salon@martynabryk.pl lub pisemnie na adres właściciela
 3. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Serwis.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 6 Newsletter

 1. Newsletter Sklepu internetowego Hair Zone by Martyna Bryk wysyłany jest tylko do tych Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Poprzez zapisanie się do newslettera dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Zapisując się do newslettera Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o ofercie i promocjach Sklepu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422).
 2. Na podany przez Klienta adres email wysyłana jest w formie listu elektronicznego informacja o promocjach, nowej ofercie, nowych produktach, zmianach w Sklepie itp.
 3. Po zapisaniu się do newslettera Klient w każdej chwili może z niego zrezygnować bez jakichkolwiek konsekwencji. Może również zmienić adres email, na który będzie wysyłany newsletter. 
 4. Reklamacje dotyczące reklamacji należy składać na adres email podany w § 6 podpunkt 8

§ 7 Polityka plików Cookies oraz danych osobowych

 1. Dane osobowe, które Klient podaje podczas rejestracji konta, składania zamówienia są przetwarzane przez Firmę Salon Urody Martyna Bryk, której siedziba znajduje się w Płocku przy ulicyArmii Krajowej 11 wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Płocku.
 2. Aby Klient mógł prawidłowo zarejestrować się w systemie Sklepu internetowego musi podać prawdziwe dane osobowe oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych. Wyrażenie zgody jest konieczne podczas rejestracji konta lub składania zamówienia przez Klienta.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia, które jest dokładnie opisane.
 4. Klient ma prawo wiedzieć w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W tym celu Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym Hair Zone by Mrtyna Bryk ul. Ul. Armii Krajowej 11 lok 30, 09-400 Płock. Lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając informację na adres salon@martynabryk.pl . Klient ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji.
 5. Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych, praw klienta oraz obowiązków sprzedawcy zawarte są w Polityce Prywatności. Podstawę tych obowiązków stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera, jego adres mailowy dodawany jest do listy mailingowej i jest wykorzystywany do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną.
 7. Hair Zone by Mrtyna Bryk w swoim Sklepie internetowym korzysta z polityki plików cookies. Są to małej wielkości pliki, które są zapisywane przez system teleinformatyczny Sklepu internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta. W zależności z jakiego urządzenia Użytkownik aktualnie przegląda Sklep internetowy Hair Zone by Mrtyna Bryk może to być: komputer, telefon komórkowy, tablet, lub inne urządzenie multimedialne.
 8. Pliki cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Klienta ze strony Sklepu internetowego. Ich zadaniem jest ułatwianie korzystania z serwisu oraz dostosowywanie strony do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika.
 9. Jeżeli Klient wchodzi pierwszy raz na stronę Sklepu internetowego lub też skasuje zawartość historii swojej przeglądarki pojawi się komunikat o polityce plików cookies, którą Klient musi zaakceptować jeżeli chce poprawnie korzystać ze Sklepu internetowego Hair Zone by Mrtyna Bryk.
 10. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje polityki plików cookies korzystanie ze Sklepu internetowego będzie utrudnione, a niektóre treści mogą nie wyświetlać się w ogóle. Może zdarzyć się również, że dostęp do danej podstrony Sklepu zostanie całkowicie zablokowany.
 11. Szczegółowe informację na temat polityki plików cookies znajdują się na stronie https://martynabryk.pl/polityka-prywatnosci

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy Hair Zone by Mrtyna Bryk zobowiązuje się dostosowywać do wszelkich praw Klienta zgodnych z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.827). Niniejszy regulamin pod żadnym pozorem nie ma na celu ograniczenia lub wyłączeniach praw Klientów, które jasno wynikają z przepisów prawa.
 2. Klient ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z umową sprzedaży zawartą między Sprzedawca a Klientem.
 3. Klient ma możliwość zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Sprzedawcą a Klientem.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest za darmo na stronie Sklepu internetowego pod adresem https://martynabryk.pl/regulamin .
 5. W momencie gdy Klient zarejestruje się w systemie Sklepu internetowego lub złoży zamówienie i zaakceptuje przetwarzanie danych osobowych. Sprzedawca ma pełne prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów na potrzeby wykonania umowy. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Firma Hair Zone by Mrtyna Bryk nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim w celach marketingowych. W każdym momencie po zarejestrowaniu się Klient ma wgląd do sowich danych osobowych oraz może je modyfikować. Dane osobowe Klientów muszą być poprawne, ponieważ są one podstawą do właściwego zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje Klientów, którzy przed złożeniem zamówienia bądź rejestracją zaakceptowali brzmienie regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 8. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem internetowym Hair Zone by Mrtyna Bryk, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 9. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 15.09.2020 roku i obowiązuje od tego dnia do dnia, w którym nastąpią zmiany w regulaminie.